Dialogmøte om TrAP

Vi ser på oss selv og strategidokumentet 2018 -2023, hvordan har det gått?

17.04.2023

Nevin Aladağ “Pattern Matching Red” fra utstillingen Transcultural Flux

TrAP har de siste fem årene vært styrt av en strategi med målsetning om at TrAP skulle skape produksjoner for, av og i det flerkulturelle Norge.

Nå som perioden er ved veis ende, ser vi hvordan det har gått. Har TrAP klart å oppfylle strategi, mål og målområder – slik disse ble satt? Dette ønsker vi å finne ut av i årets dialogmøte.

Møtet skjer onsdag den 26. april, kl13:00-16:00, 9. etg, Kabelgata 51, Økern. Deltagelse krever påmelding, skjema finner du her.

Til å hjelpe oss med et kritisk blikk sett utenfra har vi spurt antropolog Odd Are Berkaak om å evaluere oss, med vekt på de senere fem årene og graden av måloppnåelse. Odd Are er ingen ukjent størrelse i TrAP. Han gjennomførte en større evaluering av oss så tidlig som i 2004, mens vi ennå het Du store verden! – og kjenner forhistorien vår bedre enn de fleste.

Til hjelp denne gangen har Odd Are fått tilgang til TrAPs arkiv av egne arbeidsdokumenter og rapporter. Dessuten har han snakket med en rekke gode mennesker som på forskjellig vis har arbeidet med og kjent TrAP i tidsrommet.

Dette er et dialogmøte vi tror blir underholdende og interessant. Vel møtt!

Kategori:

Seminar