Dialogmøte om TrAP

På dialogmøte som tok sted 26. April har vi sett på hvem TrAP er, hvordan det har gått og strategidokumentet 2018-2023

17.04.2023

Nevin Aladağ “Pattern Matching Red” fra utstillingen Transcultural Flux

TrAP har de siste fem årene vært styrt av en strategi med målsetning om at TrAP skulle skape produksjoner for, av og i det flerkulturelle Norge.

Perioden var ved veis ende, og på bakgrunn av det har vi hatt et dialogmøtet hvor vi har sett på hvordan dette har gått. I løpet av dialogmøtet ønsket vi å finne ut av om TrAP har klart å følge strategien, samt mål og målområder.

Møtet fant sted onsdag den 26. april, kl13:00-16:00, 9. etg, Kabelgata 51, Økern. Deltagelse krevde påmelding, utgått skjema finner du her.

Til å hjelpe oss med et kritisk blikk sett utenfra hadde vi spurt antropolog Odd Are Berkaak om å evaluere oss, med vekt på de senere fem årene og graden av måloppnåelse. Odd Are er ingen ukjent størrelse i TrAP. Han gjennomførte en større evaluering av oss så tidlig som i 2004, mens vi ennå het Du store verden! – og kjenner forhistorien vår bedre enn de fleste.

Til hjelp denne gangen har Odd Are fått tilgang til TrAPs arkiv av egne arbeidsdokumenter og rapporter. Dessuten har han snakket med en rekke gode mennesker som på forskjellig vis har arbeidet med og kjent TrAP i tidsrommet.

Kategori:

Seminar