Dialogmøte: Flerkulturelt kulturliv - TrAP om rekruttering til kulturlivet

27. april fra kl. 13:00-16:00 inviterte TrAP til dialogmøte på Litteraturhuset i Oslo med paneldebatt og påfølgende workshop.

08.05.2017

Da kunstner og KHiO-student, Ilavenil Jayapalan, gikk på ungdomsskolen på Groruddalen i Oslo, fortalte han sin rådgiver at han ønsket å velge medie-og kommunikasjon som hovedfag på videregående. Hun så undrende på ham og spurte om det kanskje skyldtes at han var lat og bare ville sitte på rumpa hele dagen? Det gikk opp for Ilavenil at nesten samtlige elever med minoritetsbakgrunn fra skolen var blitt rådet til å velge yrkesfag - og dette til tross for at deres interesser gikk i helt andre retninger. Denne tidlige erfaringen med skjev rekruttering til det kreative feltet, er bare én av mange han har opplevd igjennom årene.

Når Ilavenils erfaring legges sammen med det faktum at minoriteter nærmest er usynlige i enkelte deler av kunst og kulturlivet, selv i Oslo der 1 av 3 har innvandrerbakgrunn, tyder det på at vi må fokusere på nettopp rekrutteringen til kulturlivet.

Til dette dialogmøtet ba vi Ilavenil Jayapalan om å sette sammen et panel av unge kulturarbeidere og journalister med forskjellig bakgrunn, som alle jobber for større bredde i kunst-og kulturlivet. Vi tok utgangspunkt i deres personlige erfaringer, og inviterte til debattmøte om rekruttering til det kreative feltet og en utvidet forståelse av hvilke roller kunst og kulturliv kan utføre i samfunnet.


Paneldeltakere:
Ilavenil Jayapalan, tverrmedial kunstner og student
Jenny Marie Hviding Schjerven, tverrmedial kunstner
Danby Choi, redaktør, kritiker, DJ og medieprodusent
Dahir Doni, tverrmedial kunstner og producer
Begard Reza, aktivist, frilansjournalist, postkolonial queerfeminist
Sulekha Ali Omar, koreograf, skuespiller og danser


Program
13.00: Intro ved Hilde Maisey og Ilavenil Jayapalan
13.10: Panelets erfaringer med spørsmål
14.10: Pause
14.30: Workshop del 1. Hver paneldeltaker leder en workshopgruppe med en problemstilling som tar utgangspunkt i egne erfaringer
15.15: Workshop del 2. Indeling på tvers av grupper
15.45: Oppsummering

År:

2017

Kategori:

Seminar

Dato:

27. april

Sted:

Oslo

Produsent
TrAP
Kunst
Ilavenil Jayapalan