Bintou av Koffi Kwahulé

Norsk-fransk lesning av en sterk afrikansk samtidstekst med anerkjente forfatter og playwright Koffi Kwahulé. Arrangementet inngikk i Frankofonidagene 2009.

20.03.2015

Bintou er 13 år, hun er født i Europa, hvor hennes foreldre kom fra Afrika. Hun er en opprører som ikke underordner seg de voksne, i stedet skaper hun sin egen gjeng, Kjøterne. Kjøterne har egne regler, og hersker i gatene med Bintou som ubestridt leder. Hun føler seg sterk og usårlig – ingen kan stoppe henne! Likevel blir hun overmannet og et offer for tradisjonen.

Diskusjonen omkring kjønnslemlestelse dukker med jevne mellomrom opp i Norge. Skuespillet Bintou er et sterkt innlegg i denne debatten. Forfatteren Koffi Kwahulé kommer fra Elfenbenskysten, et område hvor kjønnslemlestelse har sterke tradisjoner. 10. mars får publikum både møte dramatikeren og høre utdrag fra skuespillet, på norsk og fransk.

Kwahulé lever i Frankrike og målbærer samtidig konfliktene som befinner seg i innvandrermiljøene overalt i Europa. Siden 1977 har Kwahulé skrevet et tjuetalls stykker hvorav mange har blitt oppført, i Frankrike, Canada, Belgia og i flere afrikanske land. Hans tekster springer ut av den muntlige fortellertradisjonen med en brennende musikalitet og en besettende jazzrytme.

Fra Frankrike kommer forfatteren selv, Koffi Kwahulé, sammen med skuespilleren Nicole Dogué, mens Nationaltheatret stiller med to skuespillere. Teksten er oversatt av Christina Mediaas, og Mette Brandtzæg er regissør for lesningen.

Lesningen av Bintou er et samarbeid mellom Nationaltheatret, Du store verden! og Det franske kultursentret i Oslo, som en del av prosjektet Un acteur, un auteur. Her møtes kunstnere fra to forskjellige tradisjoner og med utgangspunkt i en felles tekst blander de språk og rytmer.

År:

2009

Kategori:

Scenekunst

Dato:

10. mars 2009

Sted:

Oslo

Produsert av
Du Store Verden!
I samarbeid med
Nationaltheatret
Institut français de Norvège