TrAP

Dialogmøte: Omstart!

Year: 2018

Dato: 26. april

Category: Seminar

Location: Oslo

Venue: Litteraturhuset

Hva ønsker det flerkulturelle feltet å se i den nye kulturmeldingen som skrives i år? Og hvem skal kulturen være til for i fremtiden? Dette er tema for årets dialogmøte. 

Les mer

Year: 2018

Dato: 26. april

Category: Seminar

Location: Oslo

Venue: Litteraturhuset

Produsent

  • TrAP

Kunst og kultur kan bringe oss nærmere hverandre, men det kan også skape skiller. På et ubevisst nivå sitter mange med en følelse av at kulturtilbudet "ikke er for meg".

Det er et demokratisk problem når kulturen bidrar til å forsterke avstanden mange har til en elite, til det norske, eller en kombinasjon av de to. Hva kan en kulturmelding gjøre for å korte ned denne avstanden? Og hva skal til for at nye og historiske minoritetsgrupper blir en naturlig del av det norske kulturlivet? Vi spør samiske og minoritetsnorske kunstnere og kulturledere. 

Møtet ledes av Namra Saleem, tidligere journalist, musiker og forfatter og er kulturansvarlig på Agenda X.

I forbindelse med møtet fremmer vi et opprop med fem tiltak for fremtidens kulturliv. Les oppropet herProgram
13.00 Presentasjon av TrAPs kulturmelding ved Hilde Maisey.
13.10 Hvilke tiltak trenger vi? Vi spør filmprodusent Khalid Maimouni, teaterkunstner Pia Maria Roll og poet og billedkunstner Synnøve Persen.
14:20 Foredrag ved Tonya Nelson, Head of Museums and Collections, UCL Museums, London.
Hvilken kunnskapsutvikling trenger vi for å skape et kulturliv for fremtiden? Hvordan kan kulturbransjen utfordre oss selv? Nelson forteller om erfaringene de har gjort seg i Storbritannia, og hvordan de arbeider med dette i årene som kommer. Hvordan kan vi anvende disse erfaringene i en norsk kontekst?
15:40 Dara Goldar fra initiativet Unge Holmlianere utfordrer statssekretær i Kulturdepartementet Frida Blomgren

Møtet er gratis. Meld deg på her eller se arrangementet på Facebook

Year: 2018
Category: Seminar

Produsent

  • TrAP