TrAP søker informasjonsrådgiver

TrAP is looking for a new Communication Adviser with strong strategic skills and dedication for our work towards increased diversity within Norwegian arts and culture. Deadline: November 1.

11.10.2018

Text in Norwegian only:
Transcultural Arts Production (TrAP) jobber for økt mangfold i norsk kulturliv, og skaper kunstneriske produksjoner for, av og i det flerkulturelle Norge. TrAP har fem ansatte. I tillegg engasjerer vi kunstnere, kuratorer, arrangører og personer med ulik kompetanse i våre produksjoner. Vi gjennomfører rundt 15 større og mindre produksjoner i løpet av et år, og jobber tverrfaglig, innen visuell kunst, scenekunst, musikk, film og litteratur. TrAP har over 20 års erfaring fra det flerkulturelle feltet og jobber også for økt mangfold gjennom seminarer, uttalelser og annet politisk arbeid. Med ny strategi fra 2018 står vi foran spennende utfordringer både av kunstfaglig og kulturpolitisk art. Nå har vi en 100% stilling ledig som informasjonsrådgiver.


Du vil få ansvar for å:


Arbeidsoppgaver


Du må ha:


Vi ønsker gjerne at du har:


Vi kan tilby


Tiltredelse 15. januar. Stillingen er 100% og lønnes i lønnstrinn 50-58 i Statens Lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. TrAP ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Personer med flerkulturell bakgrunn oppfordres til å søke.

For spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder Hilde Ghosh Maisey på 991 61 750 eller hilde@trap.no. Vi innkaller aktuelle søkere til intervju i uke 45 og 46.

Søknad sendes innen 1. november 2018 til hilde@trap.no

Kategori:

Organization

Image:
Danica Dakić, "El Dorado, Giessbergstrasse" (2006/2007) from the exhibition Transcultural Flux