Kuratoroppdrag: Oslohendelser 2023

Open Call for unge kuratorer under 30 til Oslohendelser 2023

21.06.2022

Kloden og TrAP søker kurator til et kuratorteam som skal skape program for neste utgave av Oslohendelser. Én kurator til teamet er per i dag oppnevnt. Oppdraget er honorert.

Oslohendelser er en serie med performative hendelser hvor vi ønsker å presentere kunstnere med sterke bånd til sine egne lokalsamfunn. Målet er at kunstnerne skal skape nye sosiale rom og engasjere lokalbefolkningen på Ulven / Økern – området 2023. Dette med blikk for de store endringene som skjer med bygningsstrukturen og befolkningssammensetning i bydelen hvor Kloden og TrAP er lokalisert.

Formell eller gjennomført kunstfaglig utdannelse er ikke påkrevd. Personer av minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Tidsrommet blir rundt august-oktober.

Utvalg gjøres av en jury bestående av allerede oppnevnt kurator og representanter fra Kloden og TrAP.

Gjennomføring er avhengig av økonomisk støtte.

Frist for påmelding med vedlegg CV og eventuell dokumentasjon på utført arbeid er 1. august. Intervjuer vil finne sted i slutten av august. Søknader sendes til post@trap.no.

Kloden teater er teaterhus for barn og unge i Kabelgata på Økern. Stedet er en innendørs scene som tilbyr eksperimentering i et trygt og kontrollert miljø, og er en kunstarena for scenekunstpublikummet i Oslo. Transcultural Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og pådriver for mangfold i norsk kulturliv.

Kategori:

Performing Arts

Related projects