Nøkkel til byen

- Dette kan bidra til at ungdommene tør å satse på kulturlivet senere, forteller Amina Sahan, prosjektleder for Nøkkel til byen.

11.06.2020

Nøkkel til byen er et flerårig prosjekt der målet er å presentere ulike muligheter i kulturlivet for unge mellom 15 og 25 år i Oslo. Måten dette gjøres på er gjennom å nå ut til de unge og sette dem i kontakt med kunst- og kulturinstitusjoner. Vi arrangerer vi workshops på skoler, biblioteker og fritidsklubber. Deretter inviterer vi de unge til å møte utøvere og ledere fra kulturlivet. Møtene skal lede til både kreative prosjekter og praksisplasser i institusjonene med mål om å skape langvarige relasjoner mellom disse og ungdom i Oslo øst. På lang sikt håper vi at dette fører til et mer representativt og mangfoldig kulturliv.

- Mange ungdommer tenker bare «kunstner» når man snakker om kunst og kultur. Men gjennom dette prosjektet får de både jobberfaring og en smakebit på noe som de kanskje ikke kjente til fra før, forteller prosjektleder for Nøkkel til byen, Amina Sahan.

Hun legger til at et stort fokus i Nøkkel til byen er å vise at kunst- og kulturarbeid er mer enn bare arbeid som kunstner eller museumsvert.

- Mange ungdommer har ofte dette inntrykket og ser ikke på dette arbeidet som aktuelt dersom de ikke er «kunstnerisk begavet», og dette viser viktigheten av å åpne opp feltet.

De unge får et innblikk i hvordan det er å jobbe i kulturbransjen, men det åpner også opp forståelsen av hva kunst- og kulturliv er. Ofte handler det heller ikke om at ungdommene mangler en interesse for kunst og kultur, men at ungdommene ikke vet om mulighetene, da må vi synliggjøre disse.

Når de unge møter for eksempel Nasjonalmuseet og får vite at de kan jobbe med foto og digitalt arbeid, innser de at dette kan de være interessert i. Samtidig skal ungdommene får være med å forme arbeidet de skal gjøre gjøre i virksomheten de er ansatt i for en kortere periode. Ved å la ungdommene delta i avgjørelser og tre inn i arbeidsroller som de synes er spennende og utfordrende, vil ungdommen få mersmak.

- Dette kan bidra til at ungdommene tør å satse på kulturlivet senere, sier Amina.

- Jeg oppdaget at jeg er flink til å ta bilder. Etter å ha jobbet på Kunstnernes Hus fikk jeg lyst å jobbe med bilder og redigering, forteller Nour, som deltok i prosjektet Nøkkel til byen i fjor sammen med 18 andre ungdommer.

Fra kulturbransjen var det åtte representanter som deltok i 2019: Nasjonalmuseet, Ultimafestivalen, Musikkfest Oslo/Pacha Productions, Kunstnernes Hus, Oslo Filharmonien, Interkulturelt Museum, Det Norske Teatret og Unge Kunstneres Samfund. Institusjonene tok imot ungdommer i en arbeidsperiode på ca. 1-2 uker. Ungdommene som deltok i prosjektet fikk relevant arbeidserfaring, lønn og en attest.

Men det er riktignok ikke bare ungdommene som får noe ut av dette samarbeidet. De unge ansatte vet gjerne hvordan de skal nå ut til andre ungdommer, en gruppe institusjonene ønsker å nå ut til, men som ikke alltid er like lett. I tillegg har ungdommene ofte innovative innspill til hvordan ting kan gjøres.

- Ungdommene hadde veldig god kunnskap og kjennskap til særlig Instagram som var lærerik for oss, og de hadde gode kontakter på hjemstedet og på skolene som de benyttet på en god måte, informerer Sissel Ødegaard, arrangement ansvarlig ved Interkulturelt Museum.

På Interkulturelt Museum arrangerte ungdommene blant annet en egen jentekveld med filmvisning hvor flere unge møtte opp.

I fjor hadde prosjektet «base» på Holmlia, med særlig fokus på å rekruttere derfra, i år er det Furuset sin tur. Men ungdommer fra hele Oslo kan delta.

- På grunn av korona fikk vi ikke gjennomført vårsemesteret, derfor blir det en ny runde med prosjektet på høstsemesteret, sier prosjektleder Amina.

Hun forteller at de skal følge opp med et program på Fubiak og håper på spennende samarbeid mot slutten av semesteret.

- Stikkordet i dette prosjektet er relasjon. Jeg ønsker at kunstfeltet skal være relaterbart for ungdom som vokser opp i et flerkulturelt samfunn. Hvis den er det, vil vi se en tydelig interesse og deltakelse. For å få til dette, må mangfoldet representeres i organisasjonene. Det er ikke før ungdommene våre sitter i disse organisasjonene, at de vil kunne inspirere neste generasjon ungdommer til å gå samme veien, avslutter Amina.

Related projects