MY VOICE YOU CAN'T HEAR/DEN STEMMEN DU VIL IKKE HØRE

En filmserie med portretter av cis- og trans-kvinner og ikke-binære karakterer som må håndtere vanskelige konflikter, utfordret av sosiale normer og geopolitiske kontekster.

29.09.2022

I forbindelse med markeringen av Skeivt kulturår, samarbeider vi denne høsten med Nasjonalmuseet om filmserien MY VOICE YOU CAN'T HEAR/DEN STEMMEN DU VIL IKKE HØRE som vil finne sted i Nasjonalmuseets auditorium.

I filmserien blir vi kjent med hovedpersoner som bryter med kjønnsnormer til tross for ytre press og forventninger. Her portretteres cis- og trans-kvinner og ikke-binære karakterer som håndterer uløselige konflikter utenfor deres egen kontroll, utfordret av sosiale normer og geopolitiske kontekster.

Filmene tar oss med inn i ulike virkeligheter. Fra et krigsherjet Libanon og et fremtidig ny-kolonialt Øst-Afrika, til det musikalske Cuba og Brasils støvete landeveier. Vi møter karakterer som utfordrer tradisjonelle kjønnsroller, og som alle er en del av det ikke-vestlige flertallet av verdens befolkning.

Dokumentarfilmene inviterer til refleksjon over filmskapernes plass i å lage disse portrettene. Det portretterende blikket i samspill med den som observeres skaper hele tiden en friksjon, som publikum oppfordres til å være oppmerksomme overfor. Dette møtet preges av empati, solidaritet, humor og en evne til å fremheve karakterene lik en dialogpartner.

TrAP har valgt å koble perspektivene fra disse filmene til sitt eget lokalmiljø ved å inkludere fem korte portretter i programmet, kalt Stolt og høylytt, med mål om å synliggjøre rollemodeller som bryter med etablerte kjønnsnormer. Portrettserien er produsert av organisasjonen for skeive muslimer, Salam, i samarbeid med Mental Helse Ungdom.

Filmserien er kuratert av kunstner Hanan Benammar og TrAPs produsent Brynjar Bjerkem og er et samarbeid mellom Cinematekene i Oslo, Bergen, Trondheim, og Tromsø, AMIFF i Harstad og Nasjonalmuseet.

År:

2022

Kategori:

Film

Related projects