Jødisk kunstnernettverk

Jøder er en av Norges nasjonale minoriteter, men tar liten plass i den nasjonale selvbevisstheten. Vår opplevelse er at det er et savn i Norge etter å se levende jødisk kultur representert, både blant jødiske nordmenn og befolkningen ellers.

21.08.2023

Bilde: «Porträtt av mormor Assne Kahn från 1942 fyllt med växter, stenar och blommor från hennes flyktväg genom Norge, över gränsen till Sverige, under andra världskriget» av Katinka Goldberg.

Ved å synliggjøre jødisk kunst som del av vår kultur ser vi at det er mulig å endre nettopp dette.

Vi ønsker å forme et nettverk av jødiske kunstnere med tilknytning til Norge. Innad i dette nettverket er det tenkt at det skal være rom for utforskende samtaler mellom kunstnerne. I tillegg skal det også bli gjort en innsamling av dokumentasjonsmateriale av de enkelte kunstnernes produksjoner og lage et arkiv for å kartlegge dem. Når innsamlingen er gjort, inviteres en kurator inn til å lage en gruppeutstilling i samarbeid med arkivets leder, Katinka Goldberg.

Prosjektets kunstneriske målsetting er utforskende av natur, og har som mål i å både arkivere og dokumentere, samt la jøder i Norge selv få komme til orde. Dette henger med et behov blant norske jøder å definere seg selv.

Vi håper dette prosjektet bidrar til å bryte en stillhet og gjøre Norge kjent med sin jødiske stemme. Samtidig som den jødiske identiteten har sine traumer, er den samtidig mer sammensatt enn bare å være et offer. Kunst er spesielt godt egnet til å skape forståelse for det, mangetydig som den er. Det gjør dette prosjektet spesielt godt egnet til å fylle denne rollen.

Arkivet har som mål å være den første samlingen av jødisk samtidskunst i Norge, en minoritet som er underkommunisert, også i kunstfeltet her til lands. Det skal samle alle typer kunstneriske uttrykk, og bestå av både innsamlet kunstnerisk materiale og intervju/samtaler mellom Katinka Goldberg, TrAP og kunstnerne.

For spørsmål eller mer informasjon, kontakt daglig leder Hilde Maisey på hilde(at)trap.no

År:

2023

Kategori:

Nettverk