TrAP

TrAP Tromsø

Year: 2018

Location: Tromsø

Våren 2018 starter TrAP et nytt samarbeid med Tromsø Kommune, som ledes av Nasra Omar. Vi skal jobbe sammen for at kunst og kultur skal nå bedre ut til hele byens befolkning, og ber kulturlivet om ideer. 

Les mer

Year: 2018

Location: Tromsø

Produsert av

  • TrAP

I samarbeid med

  • Tromsø kommune

Tromsø er kjent for å være en inkluderende og åpen by med et stort, internasjonalt miljø. Dette ønsker vi også skal kjennetegne kunst og kultur. Derfor vil vi jobbe for å styrke de gode kreftene som allerede finnes i Tromsøs kulturliv. Vi ønsker å skape mer aktivitet sammen med internasjonale lag og foreninger og privatpersoner som vil jobbe for et økt kulturelt mangfold. Vi vil spille på lag med festivalene, kulturinstitusjonene og de etablerte kulturaktørene som vil utfordre seg selv for å nå de som vanligvis ikke kommer. 

Gjennom TrAP Tromsø vil vi finne ut hva Tromsøværinger har til felles på tvers av ulike bakgrunner, og ber kulturlivet om ideer til aktiviteter som kan samle byens befolkning. Prosjektet vil støtte lokale aktiviteter som skaper nysgjerrighet og der terskelen er lav for å delta. Det kan for eksempel være aktiviteter som er utviklet og presentert sammen med det publikumet man ønsker å nå. Det er viktig at aktivitetene kan fungere som starten på nye samarbeid. Noen elementer kan kanskje gjentas, utvikles eller arrangeres igjen på et nytt sted. 

Målet er at prosjektet skal skape nye møteplasser for folk i alle samfunnslag og aldere, og bidra til en mer inkluderende by. 

Year: 2018

Produsert av

  • TrAP

I samarbeid med

  • Tromsø kommune